Şişli Merkez Mh. Akar Cd. No:3
iTower Plaza K.7 Daire.44
Şişli / İstanbul
+90 212 709 96 75
info@ewf.com.tr
Proje Yönetimi

Proje GeliştirmeYenilenebilir enerji kaynakları sayesinde artık enerji doğal ve temiz yollarla üretiliyor. Fosil yakıtların terk edilmesinde ve ülke ekonomilerinin kalkınmasında yenilenebilir enerjilerin payı büyüktür. Yenilenebilir enerjinin tamamen yeni bir pazar oluşturulması ve her sektörde olduğu gibi teknolojik gelişmelerin bu sektöre de etki etmesiyle yeni kavramlar hayatımıza girmeye devam ediyor.
Türkiye’de de yenilenebilir enerjiye verilen önem ile yatırımlar devam etmektedir. Bu kapsamda devletin belirlediği yenilenebilir enerji projeleri için özel tahsis edilen alanlar bulunmaktadır. YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı), enerji projeleri için tahsis edileni belirli özellikleri ve unsurları içeren, kanunlar çerçevesinde belirlenmiş özel nitelikli alanları ifade etmektedir. YEKA’ nın piyasadaki lisanslı ve lisanssız diğer yatırım türlerinden en önemli farkı, yerli üretim ön koşulu belirlenerek, yüksek ölçekte kurulu güç imkânı sağlayabilmesidir.

GES Kurulumu Arazisi Seçerken Önemli Unsurlar


Arazi GES kurulumunda doğru arazi seçimin yapılması çok önemli. Arazi ve tasarım aşamaları titizlikle yürütülmelidir. EWF Enerji olarak projenizde tasarım ve geliştirme konusunda uzman ekibimiz ile destek veriyoruz.
Güneş enerjisi santrali kurulumunda arazi seçimi yaparken bazı detaylara dikkat etmek ve belirlenen şartların yerine getirilmiş olması gerekir:
• GES arazisinin güney cepheye doğru bakıyor olması,
• Güneş ışınlarını çok iyi şekilde alabilecek bir konumda yer alması,
• Trafo merkezine yakın bir konumda yer alan arazilere yönelmek. Trafo merkezi, kurulacak olan GES arazisinin elektrik kapasitesini mutlaka sağlamış olması,
• GES arazisinin Marjinal Arazi Statüsünde yer almış olması,
• Arazinin yanından yol geçiyor olması,
• Güneş enerjisi santrali kurulumu yapılacak arazinin jeolojik yapısı bu sisteme uygun şartlarda olmalıdır. Bölgenin ışınım potansiyeli her ne kadar yüksek olsa bile,
arazinin kendine has jeolojik yapısı mutlak surette incelenmelidir,
• Arazinin toprak yapısı, kurulum aşamasından son derece önemli ve belirleyicidir.
• Eğimli ya da tümsekli araziler GES kurulumu sırasında ek masrafa yol açmakla kalmayıp arazide kullanılan iş gücünün artmasına neden olur,
• Son olarak satın alınan GES kurulumu arazinin yakınlarında yüksek tepe ya da bir yapının bulunması güneş ışınlarına karşı arazinin gölgede kalmasına neden olabilir.
Buna dikkat etmek son derece elzemdir. GES kurulum projenizi başarıyla sonuçlandırmak için EWF Enerji sizin için gerekli aşamalarda şu şekilde destek verir:
• Güneş enerjisi santrali kurulumu yapılması hedeflenen arazi net şekilde belirlenerek gerekli etüt çalışmalarına başlanır,
• Maliyet ve kar hesaplamaları analiz edildikten sonra finansman için bir yönetim şekli belirlenir ve gerekli görüldüğü takdirde hibe ve destek programlarına başvurulur,
• GES kurulumu yapılmak istenen arazi satın alımı organize edilir ya da kiralanarak belirlenir,
• Kurulması hedeflenen güneş enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) ve Marjinal Tarım Raporu temin edilir.
• Bir sonraki aşamada elektrik dağıtım şirketine başvurularak kurulum yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan başvuru evrakları teslim edilir,
• GES kurulumu için kullanılacak olan arazinin güneş panellerini doğru şekilde yerleştirebilmek için uygun hale getirilme işlemleri tamamlanılır,
• GES kurulum sistemi için gerekli bulunan tüm malzemeler en kısa süre içerisinde temin edilir,
• GES kurulumu gerçekleştikten sonra bağlantı işlemleri gerekli şekilde tamamlanır.

Güneş panelleri oldukça uzun ömürlüdür ve rutin temizlik dışında herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz. Panel üreticilerinin pek çoğu ürünlerinin 25 yıl sonra bile %80 sorunsuz çalıştığını garanti ederek kullanıcıya sunar. Bu avantajlar göz önünde bulundurulduğuna güneş enerjisi santrali kurulumu dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir sistem olarak kabul edilir.