Şişli Merkez Mh. Akar Cd. No:3
iTower Plaza K.7 Daire.44
Şişli / İstanbul
+90 212 709 96 75
info@ewf.com.tr
Karbon Ayak İzi İçin Hazırlıklarınız Tamam mı?
Avrupa Yeşil Mutabakatı 11 Aralık 2019’da yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) iklim değişikliği ve çevresel zorluklarla mücadele için Avrupa Birliği’nin bir yol haritasıdır. Anlaşma ile amaçlanan, 2030 yılına kadar karbon salımını en az %55 azaltmak, 2050 yılında ise “0” karbon salımı gerçekleştirmektir.

Bu kapsamda sanayi kuruluşlarına belirli bir emisyon hakkı tanınmakta ve bu hakkın üzerinde karbon salımı ücretlendirilmektedir. Üretim şirketleri sıfır karbona yaklaşamadığı durumda karbon emisyon primi satın alarak karbon ayak izini sıfırlamaktadır. AB'ye ihracat gerçekleştirmek için şirketlerin karbon ayak izi raporunu sunması, bunu belgeleyemediği durumlarda ise 2026 itibariyle sınırda karbon vergisi ödemesi zorunludur. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar:

• Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi
• Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi’nin onaylanması ve devreye alınması.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) 2025 yılının sonuna kadar bir geçiş dönemini kapsayacak olup 2026 yılı itibariyle sınırda karbon ödemesi zorunlu hale gelecektir. Bu düzenleme ilk aşamada, karbon salımı en yüksek olan çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve elektrik üretimi sektörlerine odaklanacaktır.